Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Місією часопису, котрий видається з 2004 року, є поширення, підтримка та популяризація наукових досягнень і системних пропозицій в галузі охорони здоров’я.

список періодичних видань

Часопис як форум презентації досліджень науковців адресується також викладачам вищої школи, студентам, менеджерам медичних установ і медичного персоналу, а також  особам, які цікавляться проблемами організації та діяльності в охороні здоров’я.

  Початково часопис видавався здебільшого в польськомовній версії  з текстами англійською, іноді-французькою, німецькою та російською мовами. Розпочинаючи з 2011 року часопис  збільшив міжнародну сферу шляхом розширення проблематики, переходу на англійську мову видання як основну, а також утворення редакції та наукової ради з представників університетів  і центрів наукового  розвитку     з Європи та США, котрі займаються проблематикою управління, страхування, соціальної політики та охорони здоров’я.

Сьогоднішній номер